Welkom op de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur As.

Op deze website kan je de agenda en de openbare beslissingen bekijken van de gemeenteraad en de OCMW-raad. De besluitenlijsten van het schepencollege, het vast bureau en de besluiten van de burgemeester kan je hier ook raadplegen. Zoek in de verschillende bestuursorganen door rechtsboven op "kalender" te klikken. 

Agenda
Acht dagen voor de vergadering van de raden wordt de openbare agenda bekend gemaakt.

Verslag
Het verslag van de openbare vergadering kan je pas raadplegen als het goedgekeurd is op de volgende vergadering. Wil je het verslag van de gemeenteraad van maart lezen, dan kan dit als de gemeenteraad van april voorbij is. De individuele beslissingen/agendapunten van de gemeenteraad van maart kan je ook op dat moment bekijken.

Wil je iets specifieks opzoeken, dan kan dit op volgende manieren:

 • Geef je zoekterm in in het kadertje rechtsboven en klik op het loepje. Verschijnen er te veel resultaten? Je kan filteren door te klikken op het plus-knopje dat naast de zoekbalk staat.
 • Je kan ook op datum zoeken. Klik bovenaan op 'kalender'. Selecteer een maand en jaartal. Alle vergaderingen van die maand verschijnen in de kalender.
  We werken met volgende afkortingen:
  • GR: Gemeenteraad
  • OR: Raad voor Maatschappelijk Welzijn – OCMW-Raad
  • CBS: College van burgemeester en schepenen
  • VB: Vast bureau
  • BURG: Besluiten van de burgemeester

Meer informatie over de verschillende organen vind je hier.

De verslagen van de gemeenteraad, de reglementen en verordeningen van vóór 1 februari 2019 vind je terug op www.as.be/Ons_lokaal_bestuur

Nog steeds niet gevonden wat je zoekt?

Enkel die informatie die vatbaar is voor openbaarmaking is beschikbaar. Indien je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit steeds schriftelijk opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur door een mail te sturen naar secretariaat@as.be, of via een brief gericht aan Lokaal Bestuur As, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As.

Klachten m.b.t. een beslissing?

Een klacht moet worden ingediend bij de toezichthoudende overheid binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Je kan een klacht digitaal indienen via het digitaal klachtenformulier of via aangetekende mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel

Meer informatie vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Hulp nodig?

Contacteer het secretariaat op 089 39 10 12 of secretariaat@as.be